/

 

 

PENSIOEN

Vaak wordt het ouderdomspensioen bij echtscheiding verevend. Dit houdt in dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken bij helfte worden gedeeld. 

Er kan ook afstand worden gedaan van het recht van verevening. Een derde optie is conversie. Bij conversie wordt het aandeel in het ouderdomspensioen van de ander, evenals het bijzonder partnerpensioen, omgezet in een eigen pensioenaanspraak. Bij conversie wordt definitief afstand gedaan van de helft van het eigen ouderdomspensioen. Dat wordt wel als nadeel gezien, evenals het mislopen van het bijzondere partnerpensioen bij overlijden.